Haland 15KVA-160-3F/ Automatic Voltage Stabilizer 15KVA-160-3F

Liên hệ

Công dụng của máy tự động ổn áp Haland 15KVA-160-3F
– Máy tự động ổn áp, là thiết bị được sử dụng để ổn định điện áp của dòng điện dòng điện xoay chiều AC; đưa điện áp ở mức cao hoặc thấp về mức ổn định (thường là 160V hoặc 430V)
– Ngoài ra máy ổn áp còn có khả năng bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp.
– Auto reset, tự động đóng ngắt khi có sự cố về điện.
– Khi sử dụng ổn áp, chất lượng điện cung cấp được ổn định, cải thiện, góp phần bảo vệ an toàn và nâng cao tuổi thọ cho các thiết bị điện
(Uses of Haland 15KVA-160-3F automatic voltage stabilizer
– Automatic voltage stabilizer, is a device used to stabilize the voltage of AC alternating current; Bring the high or low voltage to a stable level (usually 160V or 430V)
– In addition, the voltage stabilizer also has overcurrent protection and overvoltage protection.
– Auto reset, automatic shutdown when there is an electrical problem.
– When using a voltage stabilizer, the quality of electricity supplied is stable and improved, contributing to safety protection and increasing the life of electrical equipment.)